Procedència animal
PDF Imprimeix Correu electrònic

Vedella

En el cas de la vedella treballem amb dues línies de producció. L'una amb els pagesos de la zona; productors de tota la vida amb els que tenim un tracte directe, sense intermediaris, que fa que puguem escollir les vedelles que més ens interessin.

Per altra banda també treballem amb vedelles amb els Certificat de Q de Qualitat, segell atorgat per la Generalitat de Catalunya que garanteix el bon desenvolupament del procés de cria dels vedells i que posteriorment queda reflectit a la carn.

Amb els dos casos treballem amb femelles de menys d’un any la qual cosa ens garanteix una qualitat per als nostres clients.


Corder

Treballem amb corders de la zona, ramaders de tota la vida, amb els que tenim tracte directe i, igualment que en el cas de la vedella, no hi ha  intermediaris, la qual cosa fa que poguem escollir els corders que més ens interessin i que siguin de més qualitat.


Porc

Distribuïm i treballem amb porc del país, de la plana de Lleida. De la mateixa manera que passa amb el corder i la vedella, el tracte és amb el ramader. Les races amb les quals treballem són Landrace i Petrein i en tots dos casos són mascles castrats, que segons la nostra filosofia és una carn molt més compacta i saborosa.

El porcs provenen d’una explotació certificada amb el segell de qualitat "Calitax" que garanteix el control de la traçabilitat i, a nosaltres i als nostres clients, la qualitat de la matèria prima.


vedells_1

 

vedells_2

 

ovelles