Activitats de control
PDF Imprimeix Correu electrònic

A més a més del control que ens realitza la Generalitat de Catalunya amb els veterinaris de l’Agència Catalana de la Salut, a Bastús Carns Pobla treballem amb un laboratori d’anàlisi privat el qual ens realitza anàlisis de l’empresa per garantir la seguretat alimentària per als nostres clients.
Per tal de poder distribuir i comercialitzar la carn de vedella amb la marca Q de Qualitat també tenim un major control i certificació externa.